Bli Sprekere Dancesation

DANCESATION – ALLE KAN

Bli med på Dancesation!

«Dancesation» er en enkel time hvor vi koser oss med å bevege oss til musikken, en sang av gangen. Alle kan delta!

Konseptet er et samarbeid mellom Norges Bedriftidrettsforbund og Norges Danseforbund.

«For young and old
Its good for body and mind Its fun and dynamic
Do not just join the party, but be the party
Its on all your favorite music songs
We visualize the music
Its real dancing
Easy to follow
Its sing a long dance»

– Raymond Sarlemijn